ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE SİTE KULLANIM ŞARTNAMESİ:

Bu siteyi ziyaret etmek ve kullanmakla aşağıdaki şartları kabul etmiş olursunuz;

Bu web sitesini kullanarak ve/veya ziyaret ederek “izleten.com/www.izleten.com/http://www.izleten.com” alan adı aracılığıyla erişilebilir olan sitenin tüm içeriği dahil olmak üzere, www.izleten.com web sitesinde yayımlanmakta olan “Üyelik Sözleşmesi ve Site Kullanım Şartnamesi'ne ilişkin tüm koşulları kabul ediyorsunuz demektir. Bu siteyi kullanmakla bu hüküm ve koşullara rızanızı ifade etmektesiniz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız lütfen www.izleten.com sitesini kullanmayınız.

Hesap güvenliği ve izinsiz kullanım;

İzleten.com sitesinde başka birinin hesabını izinsiz asla kullanamazsınız. Üyelik hesabınızı oluştururken gerçek ve tam bilgi vermek sizin sorumluluğunuzdadır. Hesap şifrenizin güvenliği yine size aittir. İzleten.com’u herhangi bir güvenlik ihlalinden ya da hesabın yetkisiz olarak kullanımından derhal haberdar etmelisiniz. Başkalarının hesabınızı izinsiz kullanımından izleten.com ya da 3. Kişilerin oluşabilecek hak kayıplarından sorumlu olabilirsiniz.

Video ve İçerik Ekleme Sorumluluğu;

Üyeler sadece fikri ve sinai mülkiyet hakkı kendilerine ait oan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) içeriği izleten.com’a yükleyebilirler. Fikri ve Sinai mülkiyet hakkının başkasına ait olduğu (diğer kullanıcılar dahil) her türlü video, fotoğraf, resim, yazı vb. içeriği hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır ya da umuma iletirse, İzleten.com ihlale neden olan içeriği hiçbir uyarıya veya bildirime gerek kalmaksızın kaldırmak ve ilgili üyenin üyeliğine son vermek hakkına sahiptir. Site kullanıcıları 3. Şahısların fikri ve sinai mülkiyet hakkını ihlal etmeleri nedeni ile bu ihlalllerden veya bu ihlallerden dolayı oluşabilecek her türlü zarardan 3. Şahıslara karşı bizzat sorumlu olup, İzleten.com’un bu tür paylaşımlardan dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hak sahiplerinin böyle bir içeriği tespit etmeleri halinde site yönetimine iletişim bilgilerinden iletmeleri halinde derhal ilgili içerik siteden kaldırılacaktır.

İzleten.com’a eklediğiniz videolardan ve bunları gönderme ya da yayınlamadan münhasıran sorumlu olacaksınız. Eklediğiniz videolar ile bağlantılı olarak aşağıdakileri teyit, beyan ve/veya taahhüt etmektesiniz:

Ayrıca, İzleten.com Web sitesi yönetimine, siteye eklediğiniz videolar için Web sitesi aracılığıyla erişimi için ve söz konusu videoların Web sitesinin işlevselliği aracılığıyla ve Hizmet Şartları uyarınca izin verildiği şekilde kullanması, yeniden üretmesi, dağıtması, kopyalanmış çalışmalarının hazırlanması, gösterimi ve yürütülmesi için münhasır olmayan bir lisans vermektesiniz.

İzleten.com 'ye gönderdiğiniz videoların kaydedilmesi ve yine ilgili videoların yer, süre ve sayı ile sınırlı olmaksızın işaret ve ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla, web kullanımı, cep telefonundan kullanımı, televizyonda yayınlanması, el cihazlarına kaydı vb. ve bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü yöntemlerle umuma iletim ve yeniden iletim, işleme, yayma, temsil ve çoğaltma haklarını, fikri ve manevi haklarını ve bu kullanım sonucu oluşan mali hak bedellerinin tahsili haklarını İzleten.com’ye devretmiş bulunmaktasınız.

İzleten.com’ye devrettiğiniz videoların ve bunlara ilişkin diğer uygulamaların mali, fikri ve manevi haklarına sahip olduğunuzu ve bu hakları başkalarına devre yetkili olduğunuzu, videolar üzerinde üçüncü şahısların hak sahibi olduğu iddiaları nedeniyle İzleten.com’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve İzleten.com’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararları ayrı ayrı, ilk talep anında nakden ve def’aten tazmin ile sorumlu olacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

Ulu Önder Atatürk Aleyhinde Hiçbir İçeriğe İzin Verilmeyecektir;

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve büyük önderimiz Atatürk'e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiçbir videoya izin vermemekteyiz. Bu içeriğe sahip bütün videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Harici Bağlantılar;

Bu Hizmet Şartları, Web sitesindeki video içeriği, bilgiler ve diğer malzemeler ya da hizmetlere katkıda bulunanlar dahil olmak üzere, izleten.com Web sitesinin tüm kullanıcılarına uygulanacaktır. izleten.com Web sitesi, izleten.com tarafından sahip olunmayan ya da kullanılmayan üçüncü kişi web sitelerine bağlantılar içerebilir. izleten.com 'nun üçüncü kişi web siteleri üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve üçüncü kişi web sitelerinin içerik, kişisel gizlilik politikaları ya da uygulamaları konusunda hiçbir sorumluluk yüklenmemektedir. Ek olarak, izleten.com hiçbir üçüncü kişi sitesinin içeriğini sansürleyemez ya da düzeltemez. Web sitesini kullanarak, izleten.com 'yi herhangi bir üçüncü kişi web sitesini kullanımınızdan doğan herhangi ve tüm sorumluluktan açık bir biçimde kurtarmaktasınız. Buna göre, izleten.com Web sitesini terkettiğinizde bunun farkında olmanız ve ziyaret ettiğiniz her bir diğer web sitesinin hüküm ve koşullarını ve kişisel gizlilik politikasını okumanız konusunda sizi cesaretlendirmekteyiz.

Hakaret vb. İçeren Video ve Yorumlara Onay Verilmez, Tespiti Halinde Derhal Kaldırılır;

Hakaret, tehdit, aşağılama vs. içeren hiçbir video ya da yoruma asla yer vermemekteyiz. Tespit edilmesi halinde derhal kaldırılarak üyelik sonlandırılmaktadır.

Erotizm ya da pornografi içeren video ya da her türlü içeriğe asla izin verilmez;

Pornografi ya da erotizm içeren hiçbir videoya yer vermemekteyiz. Bir ailenin çocukları ile gönül rahatlığı ile izleyebileceği eğlenceli videoları hedefleyen bir siteyiz. Bu tür videoları ekleyenlerin üyelikleri sonlandırılarak, ekledikleri videolar silinecektir.

Zararlı alışkanlıklara ilişkin video ve içeriklere izin vermemekteyiz;

Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde tanıtımı veya reklamını içeren her türlü videoya izin verilmemektedir. Bu tür video ekleyenlerin üyelikleri sonlandırılır ve ekledikleri videolar silinir.

Aşırı Şiddet İçeren içeriklere ve videolara asla izin verilmemektedir: Her türlü insan ya da hayvan yaralama ya da aşırı şiddet içeren görüntülere asla izin vermiyoruz. Bu tür videoların tespiti halinde hiçbir uyarı olmaksızın silinerek, gerekli görülmesi halinde videoyu ekleyen üyenin üyeliği sonlandırılacaktır.

Silahlar ve Patlayıcı Maddeler:

Yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin içerik yayınlayan videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Askeri veya diğer resmi kurumlara ilişkin video çekilmesi yasak bölgelerde çekilen videolara asla onay verilmez:

Görüntü alınmasına veya fotoğraf çekilmesine izin verilmeyen askeri veya diğer resmi kurumlara ait videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

Siyaset veya Dini İçeriğe Sitemizde Yer Verilmemektedir:

Her türlü siyasi ya da dini görüşe saygılıyız ancak sitemizde siyaset veya dinsel inanca ilişkin içerik yayımlamıyoruz.

Yasalara Aykırı Hiçbir İçeriğe Sitemizde Yer Verilmemektedir: Yasanın suç saydığı fiilleri öven, suça özendiren, ya da suç unsuru taşıyan her türlü video derhal siteden kaldırılarak, hiçbir bildirim yapılmaksızın videoyu siteye ekleyen kullanıcının üyeliği sonlandırılacaktır.

Spam Videolar Onaylanmamaktadır:

Siteye spam tarzı video eklenmesine izin verilmemektedir. Bu tür videoların tespiti halinde ilgili video silinerek, gerekli hallerde videoyu ekleyenin üyeliği sonlandırılacaktır. Bu tür içerikler eklenmesi nedeni ile İzleten.com’un uğrayacağı her türlü zararlar dolayısı ile videoyu ekleyen üyeye karşı yasal yollara başvurması hakkı saklıdır.

Ayrıca yukarıdaki tüm kurallar, Kullanıcılar tarafından sitede yapılan yorum ve yüklenen imajlar için de geçerlidir.

İzleten.com'a yüklenen bazı videolar "embed" kodları ile İzleten.com dışındaki sitelerde "İzleten.com Player" ile yayınlanabilir.

Kullanıcı Şikâyeti: Site yönetiminin onay sürecinde gözünden kaçan, yukarıda belirtilen kurallara aykırı herhangi bir videoyu tespit etmeniz halinde derhal iletişim bilgilerinden irtibata geçerek iletmeniz halinde derhal ilgili video siteden kaldırılarak gereği yapılacaktır.

Yasal Sorumluluk

Üyeler ekledikleri videolardan ve içeriklerinden bizzat kendileri sorumludur. Devlet ya da hak sahibi 3. Şahıslar tarafından yöneltilebilecek tüm hukuki veya cezai yaptırımlardan izleten.com sorumlu olmayıp, bizzat üye sorumludur.

Bu sözleşmeyi kabul etmekle gerçek kişiler 18 yaşından büyük olduklarını ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduklarını, tüzel kişi kullanıcılar ise, bu sözleşmenin ilgili tüzel kişinin yetkili kişileri tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca site kullanıcısı sözleşmeyi kabul ederek siteye girişte yetkili olduğunu, sitenin sağladığı her türlü olanaktan yararlanırken, ya da siteyi kullanırken her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayrikabulurucu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ya 18 yaşından büyük ya da reşit olmayıp yetki verilmiş veya ebeveynlerinin ya da kendisine bakmakla yükümlü olan kişinin yasal onayına sahip olduğunuzu ve işbu Hizmet Şartlarında belirtilen şart, koşul, tasdik, yükümlülük ve güvenceleri anlamakta yeterli olduğunuzu ve bu şartlara razı gelip uyacağınızı teyit etmektesiniz. 18 yaşından küçük iseniz,İzleten.com Web sitesini lütfen kullanmayınız . Size uygun daha pek çok farklı Web sitesi var. Hangi sitelerin size uygun olduğu hakkında lütfen ebeveynlerinize danışın.

Bu sözleşme ile site üyeleri, siteye yükledikleri videoların izleten.com tarafından kullanılmasına, çoğaltılmasına, yayılmasına, temsil veya işaret/ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi amacıyla alt lisans verme hakkına sahip olmasını kabul ve tahhüt ederler. İzleten.com sitesinde yer alan hiçbir içeriğin izleten.com’un yazılı izni olmaksızın çoğaltılması, kullanılması, modifiye edilmesi ya da dağıtılması, depolanması veya saklanması yasaktır.

Hukuki müracaat hallerinde ya da izleten.com’un gerekli görmesi halinde, Devlet, 3. Kişiler ya da kuruluşların sizin hakkınızda bilgi talep etmeleri halinde sizin herhangi bir yetki vermenize gerek kalmaksızın, izleten.com bu talebi yerine getirecektir. İzleten.com gerekli görmesi halinde ya da hukuken videoyu ekleyen gerçek sorumlunun tespit edilebilmesi ya da site olarak kendi haklarını korumak için hukuki makamların talepleri halinde IP numarası da dahil olmak üzere her türlü kişisel bilgiyi paylaşabilir.

Sitedeki bilgilerin veya videoların veya her türlü içeriğin güncelliği, doğruluğu ya da kalitesi ile ilgili izleten.com hiçbir garanti vermemektedir. Üyeler tarafından eklenen içerikler, videoların güncel mi, doğru mu ya da performansını tayin etme gibi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu anlamda eklenen içeriklerle ilgili olarak izleten.com hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.

Sitede bulunan her türlü hizmet, içerik ya da videolar dolayısı ile izleten.com çalışanları ya da yönetimi hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu içeriklerle ilgili 3. Kişilere karşı her türlü sorumluluk bizzat içeriği veya videoyu ekleyen üyeye ait bulunmaktadır.

İzleten.com yönetimi dilediği zaman site içeriğini ya da tasarımını değiştirebilir. Dilerse siteye yayımdan hiçbir bildirim yapılmaksızın kaldırabilir. Üyeler paylaştıkları videolar, kanalları olması vs. gibi hiçbir nedenle kazanılmış hak sahibi değildir ve hak iddia edemez. İzleten.com gerekli görmesi halinde hiçbir şart belirtmeksizin istediği üyenin üyeliğini sonlandırabilir.

İzleten.com verilen hizmetin devamlılığını, sürekli kaliteli olacağını, kesintisiz hizmet verileceğini vs. garanti etmemektedir. Dilerse hizmet vermeyi askıya alabileceği gibi hizmet vermeyi tamamen durdurabilir. Bu yüzden dolayı site kullanıcılarına veya üyelerine karşı karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İş bu sözleşme dolayısı ile oluşabilecek her türlü uyuşmazlıklara T.C. Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır.

Kullanıcı, siteyi kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Siz ve izleten.com, izleten.com web-sitesinden veya onunla bağlantılı olarak meydana gelecek her türlü davanın, DAVA SEBEBİNDEN SONRA BİR (1) YIL İÇİNDE YARGIYA İNTİKAL ETTİRİLMELİDİR. AKSİ TAKDİRDE, YARGIYA İNTİKAL ETTİRME HAKKI KALICI OLARAK ORTADAN KALKACAKTIR.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, izleten.com tarafından ilerleyen zaman diliminde güncellenebilir. Kullanıcılar, siteye her giriş yaptığında en güncel kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.

Copyright 2015 her hakkı saklı tutulmaktadır.
Gaziantep Web Tasarım
BİZİ TAKİP EDİN